คลังรูปภาพ

คลังภาพ กิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ฯ

กลุ่ม งานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ

จับรางวัลประจำปี 2563
แผนกปั๊มน้ำมัน

สถานที่ ปั๊มน้ำมันบางจาก สกก.สันป่าตอง
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

จับรางวัลประจำปี 2563
แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต


สถานที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สกก.สันป่าตอง
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

เปิดตัว ซุปเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
2563


สถานที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สกก.สันป่าตอง
วันที่ 02 กันยายน พ.ศ.2563

เปิดตัวโครงการประชุมสร้างการรับรู้และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2563

สถานที่ ศูนย์ป่าจี้ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ประชุมผู้นำกลุ่ม ประจำปี 2564/1

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สกก.สันป่าตอง จำกัด
วันที่ 04 ธันวาคม พ.ศ.2563

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563

สถานที่ ศูนย์รวบรวม ป่าจี้ สกก.สันป่าตอง จำกัด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

กลุ่ม งานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่/พนักงาน

ฝึกอบรมโครงการ
"การบริการสร้างความประทับใจ"

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สกก.สันป่าตอง
วันที่ 28 พฤศจิการยน พ.ศ.2563

อบรม การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ฯให้มีประสิทธิภาพ รุ่น1

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สกก.สันป่าตอง
วันที่ 07 มิถุนายน 2564