ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565

สถานที่ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปป่าจี้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์รวมรวมและแปรรูป(ป่าจี้) สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ซึ่งมีนายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ์ ประธานกรรมการ ชุดที่ 49 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยทางสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่นำโดยนางสาวกมลวรรณ นุชัย สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 8 นางรังสิมา ชาญธีระวิทย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย นายสุดเขตร ชาติพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ ร่วมกันกับนางสายฝน กิติบุตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ฯ พิจารณาอนุมัติการใช้ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล อนุมัติแผนงบประมาณการแผนงานประจำปี 2566 ประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2566 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปีของสหกรณ์ฯ ร่วมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี แนะนำให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจและมีวินัยในการชำระหนี้ การรวมกลุ่ม สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *