ศูนย์วิทยุชุมชนสหกรณ์ฯ

เวลาดำเนินการ 07:30 น. ~ 21:00 น.

การให้บริการ

       ประชาสัมพันธ์ กระจายข่าวสารให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ผ่านคลื่นวิทยุ 92.75 Mhz เพจเฟสบุค รวมถึงเว็ปไซต์สหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม... 053-355345 ศูนย์วิทยุชุมชน
หรือ Email : Sanpatongcoopradio@gmail.com

วิทยุออนไลน์คลื่น 92.75MHz ออกอากาศสด ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

สวัสดีปีใหม่ สำนักงาน กสทช. ภาค 3

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564