แผนกวัสดุการเกษตร

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 16:30 น.

การให้บริการ

เปิดบริการทั้ง ขายสด และกู้ซื้อ สาหรับสมาชิก เอกสารที่ต้องเตรียมมา ในการทำเรื่องกู้

1. สมุดคู่มือสมาชิก
2. บัตรประจาตัวประชาชน (ถ่ายสาเนา 1 ชุด)

ประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่

ด่วน! มีจำหน่ายข้าวซีพีไรซ์888 ,ปุ๋ยซีพีเอส แล้ว

สนใจติดต่อ...
แผนกวัสดุการเกษตร
โทร 093-2492388
ศูนย์รวบรวมป่าจี้
โทร 088-2591534,053-106088

มาพบปะกับ
ทีมงานคุณดารุณีพบเกษตรกร

พบกันที่ สหกรณ์ฯ ของเรา 2 วันเท่านั้น
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567
ติดต่อ...
แผนกวัสดุการเกษตร
โทร 093-2492388

สามารถเข้าไปติดตามแฟนเพจได้เลย~

เงื่อนไขการให้บริการแก่สมาชิก

– ใช้โฉนดที่ดิน ค้าประกัน 50%
– ใช้หุ้น ค้าประกัน 70%
– ใช้เงินฝาก ค้ำประกัน 80%
*ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 5 / ปี
**กาหนดชาระภายใน 1 ปี

 

สินค้าและผลิตภัณฑ์

1. ปุ๋ย-ยา
2. เมล็ดพันธ์ุพืช
3. อาหารสัตว์
4. เครื่องใช้ไฟฟ้า
5. วัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
*ผลิตภัณฑ์ปรับเปลี่ยนตามฤดูการ

สินค้าและผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าว ซีพี.ไรซ์ 888

เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวชนิดใหม่ที่ทางสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัดร่วมมือกับ บริษัท ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จากัด นำมาจัดจำหน่ายให้แก่สมาชิกสหกณ์ฯ

สารกูโฟติเนต-แอมโมเนีย

สารสำหรับกำจัดศัตรูพีช ที่มีผลกระทบต่อการทำการเกษตร

ปุ๋ยเคมี ซีพีเอส สูตร 30-8-4

สูตรที่ใช้สำหรับ เร่งต้น เร่งแตกกอ ใบตั้ง เขียวทน เขียวนาน

ปุ๋ยเคมี ซีพีเอส สูตร 14-7-28

สูตรที่ใช้สำหรับทำให้ ต้นแข็ง รวงใหญ่ ข้าวเต็มเมล็ด น้าหนักดี

ชุดทำแคลเซียมโบรอน 01

1.ช่วยบำรุงช่อดอก
2.ช่วยเร่งการแตกตา แตกดอก

ชุดซุปเปอร์ธาตุอาหาร 02

1. ทำให้ใบมีสีเขียว ผิวสวยงาม
2. ช่วยสร้างการแตกใบอ่อน
3. ช่วยในการสังเคราะห์แสง
4. ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และทนต่อสภาพอากาศได้ทุกฤดู

ปรโมชั่น สำหรับแม่บ้านเกษตรกร

น้ำยาล้างจาน

น้ำยาล้างจานสูตรเข้มข้น ใช้สำหรับล้างจานในครัวเรือน

น้ำยาซักผ้า

น้ำยาซักผ้าสูตรพิเศษ สำหรับใช้ซักผ้า

รับฟรี! เมื่อซื้อครบ 3 ถุง

ขวดเปล่า 1 มล.

ซื้อน้ำยาล้างจาน+น้ำยาซักผ้า รวมกัน 3 ถุง รับฟรี ขวดปั๊มเจล แอลกอฮอล์ 1 ขวด ขนาดความจุ 1 มิลิลิตร