สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

Sanpatong Agricultural CO-Operative Ltd.

"สหกรณ์เป็นของท่าน บริการเป็นของเรา"

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

      ทั่วไป / สำนักงานใหญ่

ประวัติความเป็นมา​

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2477 โดยเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอสันป่าตอง...

งานกีฬาสานสัมพันธ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ​

สถานที่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี​
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567​

ประชุมหารือแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 13 กันยายน 2566

สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้

สถานที่ สำนักงานใหญ่
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รัฐมนตรีเกษตรลงพื้นที่ สหกรณ์ฯ 2567

สถานที่ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปป่าจี้ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด​
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567​

งานข้าวเหนียวสันป่าตอง 2566

สถานที่ ตลาดธารเกษร ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
วันที่ 6 ธันวาคม 2566

สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้

สถานที่ สำนักงานใหญ่
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 21 กรกฏาคม 2566

สกจ. เชียงใหม่ เยี่ยมชมสหกรณ์ฯ

สถานที่ สำนักงานใหญ่
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 03 มีนาคม 2566

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566​

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด​
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567​

ฝึกอบรมโครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพ 2566"​

สถานที่ ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถ.สายห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ฯ เยี่ยมดูงาน​

สถานที่ สำนักงานใหญ่
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 06 กรกฏาคม 2566

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ประธานกรรมการ

นายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ์

ผู้จัดการ

นางสุจิตรา มะโน

วิทยุออนไลน์คลื่น 92.75MHz ออกอากาศสด ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

เข้าร่วมลงนาม MOU "สมาร์ทโชห่วย พลัส"

สถานที่ สกก.สันป่าตอง
วันที่ 10 สิงหาคม 65

บัตรกำนัล ส่วนลด
ประจำเดือน

สถานที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สกก.สันป่าตอง
วันที่ 6 พฤศจิการยน 64 เป็นต้นไป

สินค้าลดราคา! ต้อนรับ
เทศการตรุษจีน

สถานที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สกก.สันป่าตอง
วันที่ 20 มกราคม 64 เป็นต้นไป

อบรมในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์

อบรมในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566

เปิดโซนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

เปิดโซนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566

ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปั๊มน้ำมัน

ระยะเวลาในการปรับปรุง เดือนตุลาคม 2564

อบรม การบริหารธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ฯให้มีประสิทธิภาพ รุ่น1

สถานที่ สำนักงานใหญ่
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 07 มิถุนายน 2564

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
"ทวีสิน"

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00.- /ปี
วันที่ 01 มกราคม 67 ~ 30 มิถุนายน 67 (6 เดือน)

โครงการออมทรัพย์พิเศษ
"ยิ่งฝากยิ่งได้ เฟส 2"

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00.-/ปี
03 กรกฏาคม 66 ~ 31 ธันวาคม 66 (6 เดือน)

โครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
"ยิ่งฝากยิ่งได้"

ดอกเบี้ยร้อยละ 2.00.- /ปี
วันที่ 16 มีนาคม 66 ~ 15 พฤษภาคม 66 (2 เดือน)

มาพบปะกับ
ทีมงานคุณดารุณีพบเกษตรกร

พบกันที่ สหกรณ์ฯ ของเรา 2 วันเท่านั้น
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567
ติดต่อ...
แผนกวัสดุการเกษตร
โทร 093-2492388

ด่วน! มีจำหน่ายข้าวซีพีไรซ์888 ,ปุ๋ยซีพีเอส แล้ว

สนใจติดต่อ...
แผนกวัสดุการเกษตร
โทร 093-2492388
ศูนย์รวบรวมป่าจี้
โทร 088-2591534,053-106088

ประชุมขับเคลื่อนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ของสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67​

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ประชุมแผนการใช้อุปกรณ์ทางการตลาด 2565

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 10 สิงหาคม 2565

รับซื้อลำไยสดร่วงประจำปี 2565

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
เดือน กรกฎาคม~สิงหาคม 2565

ร้านค้าสหกรณ์

ให้บริการ จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ข้าวสาร ้น้ำดื่ม
สินค้าโอทอปฯลฯ

สวัสดิการสังคม

ดำเนินงาน จัดการสวัสดิการฯ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
เกี่ยวข้องทั้งการเกิด แก่ เจ็บและเสียชีวิต

รวมกิจกรรมต่างๆ

ข้อมูลเบื้องต้น

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนกเงินฝาก-ชำระหนี้
1. วัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองบริเวณชั้น 1
2. หยิบบัตรคิว ที่โต๊ะหน้าประตูทางเข้า
3. นั่งรอเรียกคิว บริเวณชั้น 1
4. พบเจ้าหน้าที่

แผนกสินเชื่อ
1. วัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองบริเวณชั้น 1
2. ขึ้นไปรอพบเจ้าหน้าที่ บริเวณชั้น 2
3. เข้าพบเจ้าหน้าที่ประจำกลุ่ม

*โปรดสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง*

วีดีโอ ของสหกรณ์ฯ

บทนำเสนอ สหกรณ์ฯ สันป่าตอง จำกัด

ลานนา 4.0 พลิกโฉมเมืองเหนือ ด้วยวิทยาศาตร์ เทคโนโลยีและวัฒนธรรม

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Application ที่ใช้ค้นหาข้อมูล