สำนักงานใหญ่ ทั่วไป

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 16:30 น.

ประวัติความเป็นมา​

สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2477 โดยเกษตรกรตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตอำเภอสันป่าตอง...

โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า95 แรงม้า

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 01 กรกฎาคม 2564

ทีมงาน สกจ. เยี่ยมชมการรับซื้อลำไย ศูนย์รวบรวมป่าจี้

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 5 สิงหาคม 2564

ทำบุญ สืบชะตา โกดังเก็บผลผลิต

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมหารือแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565/2566

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 12 กันยายน 2565

สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา เข้ามาศึกษาดูงาน

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 18 มกราคม 2566

สหกรณ์การเกษตรปง จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ประชุมหารือแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 13 กันยายน 2566

งานกีฬาสานสัมพันธ์
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ​

สถานที่ สนามกีฬาสมโภช 700 ปี​
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567​

ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังสหกรณ์ฯ

ระยะเวลาในการปรับปรุง
มกราคม 64 ~ กุมภาพันธ์ 64

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมศูนย์ป่าจี้

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ประชุมหารือแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564/2565​

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 28 กันยายน 2564

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2564

สถานที่ ศูนย์รวบรวม สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

สหกรณ์บริการครูแพร่ เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2565

สถานที่ ศูนย์รวบรวมฯ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ฯ เยี่ยมดูงาน​

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 06 กรกฏาคม 2566

ฝึกอบรมโครงการ "การพัฒนาบุคลิกภาพ 2566"​

สถานที่ ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ถ.สายห้วยแก้ว จ.เชียงใหม่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2566​

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด​
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567​

ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสหกรณ์ฯ

ระยะเวลาในการปรับปรุง
มิถุนายน 64

สหกรณ์ป่าแดดเข้ามาศึกษาดูงาน

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 29 ตุลาคม 2564

สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการเข้ามาศึกษาดูงาน

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 07,21 มิถุนายน 2565

สหกรณ์การเกษตรสะบ้าย้อย จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

สกจ. เชียงใหม่ เยี่ยมชมสหกรณ์ฯ

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 03 มีนาคม 2566

สหกรณ์การเกษตรบ้านโฮ่ง จำกัด เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้

สถานที่ สำนักงานใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด
วันที่ 21 กรกฏาคม 2566

งานข้าวเหนียวสันป่าตอง 2566

สถานที่ ตลาดธารเกษร ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
วันที่ 6 ธันวาคม 2566

รัฐมนตรีเกษตรลงพื้นที่ สหกรณ์ฯ 2567

สถานที่ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปป่าจี้ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด​
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567​