แผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 19:00 น.

ให้บริการ

จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคที่ใช้ในครัวเรือน พร้อมปันผลให้สมาชิกสหกรณ์ฯ

เจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม... 053-311296-7 ต่อ 112

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

สินค้าลดราคา! ต้อนรับ
เทศการตรุษจีน

สถานที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สกก.สันป่าตอง
วันที่ 20 มกราคม 64 เป็นต้นไปกิจกรรม "จับรางวัลประจำเดือน 12/63"
สามารถนำบัตรประชาชนมาติดต่อรับของราวัลได้เลย~

สถานที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สกก.สันป่าตอง
วันที่ 11 มกราคม 64กิจกรรม "มัจฉา พา เพลิน"
ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

สถานที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สกก.สันป่าตอง
วันที่ 28 ธันวาคม 63 ~ 02 มกราคม 63

โปรโมท รายละเอียดเพิ่มเติม~