แผนกสินเชื่อ

เวลาดำเนินการ 08:00 น. ~ 15:30 น.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ประจำปี 2563

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ชั้น พิเศษ 6.00
ชั้น 1 6.00
ชั้น 2 6.00
ชั้น 3 6.00
ผิดสัญญา 8.50

เจ้าหน้าที่

ติดต่อสอบถาม... 053-311296-7 ต่อ 103 แผนกสินเชื่อ
หรือโทร 062-4465403

กลุ่มปลอดดอกเบี้ย ประจำปี บัญชี 2565
ปลอดดอกเบี้ย 39 กลุ่ม 34%
กลุ่มปลอดดอกเบี้ย ประจำปี บัญชี 2564
ปลอดดอกเบี้ย 78 กลุ่ม 69%
กลุ่มปลอดดอกเบี้ย ประจำปี บัญชี 2563
ปลอดดอกเบี้ย 52 กลุ่ม 46%

ตารางการทำงาน แผนกสินเชื่อ

หัวหน้าแผนก

ประจำอยู่สำนักงาน ทุกวันทำการ

เจ้าหน้าที่

ประจำอยู่สำนักงาน วันจันทร์

เจ้าหน้าที่

ประจำอยู่สำนักงาน วันอังคาร

เจ้าหน้าที่

ประจำอยู่สำนักงาน วันพุธ

วันพฤหัสบดี เจ้าหน้าที่อยู่ประจำสำนักงานทุกคน

เจ้าหน้าที่

ประจำอยู่สำนักงาน วันศุกร์

เจ้าหน้าที่งานหลักประกัน

ประจำสำนักงานใหญ่ ทุกวันทำการ