แผนกที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

แผนกการเงิน

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนกการเงิน
1. เข้าคิวนั่งรอหน้าห้องการเงิน บริเวณชั้น 1
2. เข้าพบเจ้าหน้าที่และชำระเงิน
3. ตรวจเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อย
4. เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว อย่าลืมเช็คของก่อนกลับบ้านด้วยนะครับ

 

แผนกบัญชี

      เป็นแผนกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ และดำเนินการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในธุรกิจต่างๆ ภายในสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด  รวมถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณในแผนกต่างๆ อีกด้วย

 

แผนกธุรการ

      เป็นแผนกที่ทำหน้าที่ประสานงาน และดำเนินการเรื่องเอกสารทั้งในสหกรณ์ฯ รวมถึงองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

 

แผนกไอที

       เป็นแผนกที่ดูแลและพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบฐานข้อมูล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่าย ภายในสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด

แผนกอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาด

ผู้รักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ขับรถ