ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษา

โครงการสนับสนุน ทุนการศึกษาบุตรหลานสมาชิกฯ

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงระยะเวลา ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (ปีการศึกษา 2564-2566)

สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้น
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปสว.) จำนวน 50 ทุน/ปี (คนละ 5,500 บาท/ปี จำนวน 2 ปี)
- ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จำนวน 20 ทุน/ปี (คนละ 20,000 บาท/ปี จำนวน 2 ปี)

คุณสมบัติ
- ต้องเป็นบุตร ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (บิดา หรือ มารดา เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯไม่น้อยกว่า 3 ปี จากวันสมัคร
- เป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร (เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯไม่น้อยกว่า 3 ปี จากวันสมัคร)
- ต้องมีระยะเวลาการทำการเกษตรต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ขอรับทุนผ่านทาง Google Form

ลงทะเบียนขอรับทุน!!!
#เนื้อหาตามประกาศ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *